TAITO-toiminnalla tähdätään lasten ja nuorten aktiivisuuden lisäämiseen, tunne- ja säätelytaitojen vahvistamiseen, itsetuntemuksen kehittämiseen sekä muiden hyvän elämän taitojen kehittämiseen.

TAITO-kerhotoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla pyritään hyvän elämän taitoja harjoittelemalla vähentämään syrjäytymistä.


Aktiivisuus- ja liikkumistaitojen vahvistaminen

TAITO-kerhoissa keskitytään aktiivisuuden ja liikkumisen kautta tuotettuihin onnistumisen kokemuksiin. Aktiviteetit toteutetaan aina tarvelähtöisesti erilaiset liikkujat huomioiden. Tavoitteena on harjoittaa tiettyjä taitoja, mutta ennen kaikkea innostaa ja oivalluttaa lapsia arkiseen aktiivisuuteen ja liikkumisen iloon.

Tunne-, säätely- ja kaveritaitojen vahvistaminen

TAITO-kerhoissa harjoitellaan pelien ja leikkien lomassa sekä harjoitusten avulla tunne-, säätely- ja kaveritaitoja. Yhteinen rauhoittuminen alkupiiriin tai kuuntelemaan ohjeita, ei aina ole helppoa, kun mieli tekisi jo leikkimään ja touhuamaan. Myös pelit ja leikit herättävät meissä erilaisia, voimakkaitakin tunteita niin itse toimintoa, kuin kanssaleikkijöitäkin kohtaan. Niin ilon ja onnistumisen, kuin pettymysenkin tunteita. Pienissä ryhmissä kaikenlaisten tunteiden käsittely on turvallista. Tavoitteena on oppia tunnistamaan erilaisia tunne- ja vireystiloja, ja harjoitella niiden kanssa toimimista.Itsetuntemuksen ja -luottamuksen vahvistaminen

TAITO-kerhoissa pohditaan missä minä itse olen hyvä, mitä minä osaan ja miksi olen tärkeä. Harjoittelemme leikkien lomassa myös hyvän huomaamista kaverissa ja sen ääneen sanomista. Lapsille syntyy kokemus osallisuudesta ja ryhmään kuulumisesta. Tavoitteena on vahvistaa lasten itsetuntemusta ja -luottamusta turvallisessa ympäristössä.

TAITO-kerhoissa kaikki ovat supersankareita!

Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehitystä.