Mitä taitoja TAITO-kerhoissa opitaan?Mitä tarjoamme

  • Monipuolisia liikunnallisia aktiviteetteja
  • Ryhmätehtäviä ja yhteistyöleikkejä
  • Kaveritaitojen harjoittelua
  • Tunnetaitojen harjoittelua, tunteiden purkamista ja käsittelyä
  • Itsetuntemuksen ja -luottamuksen vahvistamista
  • Vireystilan säätelyn harjoittelua
  • Onnistumisen kokemuksia!