Kerhotoiminta


TAITO-kerhot ovat pienryhmätoimintaa koulupäivien jälkeen. Ryhmissä harjoitellaan uusia taitoja leikkien, pelien ja harjoitusten avulla. Ryhmät kokoontuvat koululla lapselle tutussa ympäristössä tutun ohjaajan ohjauksessa.

TAITO-kerhojen monipuolinen toiminta perustuu TAITO-käsikirjaan. Jokaiselle kuukaudelle on suunniteltu oma teema, johon ryhmissä erityisesti keskitytään. Teemojen kautta käsittelemme erilaisia hyvinvointiin liittyviä asioita, joiden tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten itsetuntemusta, tunnetaitoja sekä arkiaktiivisuutta.

Jokaisen ryhmän toiminta suunnitellaan tarvelähtöisesti kyseisen ryhmän lapsille sopivaksi. Tarvelähtöisyys onkin yksi toiminnan kivijaloista. TAITO-kerhot tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden kokeilla sekä kehittää erilaisia taitoja pelien ja leikkien ohessa. Ohjelmassa on tarjolla monipuolisia innostavia aktiviteetteja, jotka auttavat lapsia ja nuoria kehittämään itseilmaisuaan ja liikkumisen taitoja.

Kohderyhmä

TAITO-kerhotoiminta sopii erityisesti lapsille, jotka hyötyvät kaveri- ja tunnetaitojen harjoittelusta, erilaisten liikuntamuotojen harjoittelusta tai itseluottamuksen vahvistamisesta pienemmässä porukassa. Lapset, joilla ei koulupäivän jälkeen välttämättä ole muita harrastuksia, pääsevät TAITO-kerhoissa liikkumaan tutussa turvallisessa ympäristössä ja luomaan uusia kaverisuhteita.

Erityisen hyvin TAITO-kerhot sopivat lapsille, jotka hyötyvät pienryhmätoiminnasta, jossa jokaisen tarpeisiin pystytään vastaamaan.

Mitä tarjoamme

  • Monipuolisia liikunnallisia aktiviteetteja
  • Ryhmätehtäviä ja yhteistyöleikkejä
  • Kaveritaitojen harjoittelua
  • Tunnetaitojen harjoittelua, tunteiden purkamista ja käsittelyä
  • Itsetuntemuksen ja -luottamuksen vahvistamista
  • Vireystilan säätelyn harjoittelua
  • Onnistumisen kokemuksia!