Tule oppimaan uusia taitoja ja löytämään uusia ystäviä TAITO-kerhoon!

Hyvän elämän taitoja vahvistavaa, vaikuttavaa ja vastuullista kerhotoimintaa.

TAITO-kerhot tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden kehittää hyvinvointiaan pienryhmätoiminnan avulla sekä oppia erilaisia taitoja. Kerhoissa harjoitellaan mm. tunne-, säätely- ja vuorovaikutustaitoja, luovuutta, liikunnallisia taitoja ja itsetuntemusta.

TAITO-kerhotoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsi vahvistaa toiminnan kautta sosiaalisia-, tunne- ja liikunnallisia taitoja, joiden avulla sitoutuminen muihin harrastuksiin on jatkossa helpompaa. TAITO-kerhoissa ei kilpailla, vaan toimitaan yhdessä ryhmänä mukavia kokemuksia tuottaen.

TAITO-kerhot ovat esimerkiksi koulujen, kaupunkien, kuntien tai hankkeiden kustantamaa ennalta ehkäisevää toimintaa lapsille ja nuorille. TAITO-kerhotoimintaa on järjestetty vuodesta 2019 lähtien.

Mihin TAITO-kerhotoiminnassa tähdätään?

  • Itsetunnon vahvistamiseen
  • Arkiaktiivisuuden lisäämiseen
  • Positiivisiin ryhmäkokemuksiin
  • Omien mielenkiinnonkohteiden tunnistamiseen ja harrastamiseen sitoutumiseen

Asiakaspalautteita

Koulun yhteyshenkilö

"Toiminta nähdään tärkeänä ja joillekin lapsille se saattaa olla ainoa koulun ulkopuolinen toiminto perheen lisäksi."

Kerholaisen huoltaja

"Ryhmän ja muiden tukitoimien myötä lapsessa on tapahtunut hurjasti kasvua ja kehitystä -Kiitos."

Kerholaisen huoltaja

"Kerho on noussut mielekkäimmäksi harrastukseksi, jonne lapsi lähtee mielellään!"